Lepený trám.  Správná volba.

Nové technologie výstavby moderních dřevěných budov umožní rychle a za přijatelné ceny postavit spolehlivý, silný a solidní dům. Jako relativně nový stavební materiál se dobře etabloval lepený trám. Výroba profilu z lepeného trámu staví na průmyslovém zpracování.  Břevna z borového dřeva  jsou podrobeny speciální úpravě, díky níž vzniká pevný, přirozený a k životnímu prostředí šetrný stavební materiál. Pro ty, kteří přemýšlejí o materiálech pro výstavbu dřevěného domu, stojí za to věnovat pozornost profilům z lepených trámů.  Dostupné náklady, spolehlivost, estetická přitažlivost, to vše umožní v co nejkratším čase postavit rodinný dům nebo chatu.  Rozmanitost oblastí použití lepených trámů se každým rokem rozrůstá – dnes se lze už setkat i s objekty určenými ke kulturním a veřejným účelům.

Touha současných lidí žít v dřevěných domech vyvolala potřebu průmyslové výroby nových stavebních materiálů. Dřevěné domy se vyznačují ekologickou kompatibilitou a příjemným mikroklimatem. Konstantní vlhkost vzduchu má příznivý vliv na zdraví, dřevěné stěny absorbují škodlivé látky. Žádný jiný stavební materiál neumožní pocítit tolik komfortu a pohodlí jako dřevo.

Poprvé zahájili výrobu dřevěného materiálu s využitím technologie lepených trámů ve Finsku. Borovice, rostoucí ve velkém množství v severní oblasti, se používá k rozřezání na prkna různých velikostí, z nichž se dále vyrábí požadovaný stavební materiál. V technologickém procesu se používá pouze vysušené dřevo, předem vytříděné, bez skrytých vad.

Technologie výroby lepených trámů.

Materiál pro stavbu se vyrábí z borovice, méně často modřínu a cedru.  Prkna se rozřezávají na určitou velikost, suší se na požadovanou vlhkost. Hotová prkna se nazývají lamely, ze kterých se v budoucnu vyrábí trámy. Třídění probíhá podle kvality povrchu dřeva, pečlivě se odstraňují všechny vnější defekty, provádí se impregnace antiseptickými prostředky a pak se dřevo hobluje na upravená prkna, z nichž se vyrábí samotný stavební materiál.

Lepené dřevo má následující výhody:

  • Přírodní materiál. 
  • Estetický vzhled.
  • Ekologická čistota.
  • Pevnost a odolnost.
  • Malá hmotnost.
  • Nízká tepelná vodivost.

Aktivní výroba nového materiálu ze dřeva, kterým je lepený trám, umožňuje zkrátit dobu výstavby nových domů z moderních stavebních materiálů, které mají všechny přednosti dřeva. Technologické přístupy umožňují vyrábět nejen trámy, ale také potřebné pomocné prvky, což výrazně rozšiřuje architektonické možnosti při výstavbě stavebních objektů.

Moderní výstavba předpokládá využití cenově výhodného, trvanlivého, ekologického a estetického stavebního materiálu s dobrými provozními vlastnostmi. Velkou předností lepeného dřeva je to, že se nedeformuje a prakticky u něj nedochází ke smršťování.  Vysoká pevnost materiálu je lepší než u běžného dřeva. To umožňuje urychlit proces výstavby domů ze dřeva, dokončovací práce začínají téměř okamžitě po sestavení konstrukce. Stavba domu trvá od jednoho do tří měsíců.

Technologie „teplý“ srub.

Díky úsilí zaměstnanců společnosti vznikl zcela nový typ lepeného trámu pro výstavbu dřevěných domů. Tento typ trámu kombinuje teplo technologie hrázděného domu a estetiku technologie celistvého lepeného trámu. Know-how spočívá v tom, že uvnitř trámu existují speciální dutiny, které mohou být vyplněny tepelnou izolací. Vzhledem k pokročilé technologii odlišit zvnějšku konstrukci z dutých trámů od stavby z celistvých lepených trámů je prakticky nemožné, na rozdíl od výstavby technologií srubů. 

Přítomnost dutin umožňuje:

1. Významně zjednodušit uložení všech komunikačních linek v domě (elektřina, vodovod, kanalizace atd.).

2. Snížit hmotnost konstrukce, což pozitivně ovlivňuje lhůty a náročnost montáže.

3. Použitím speciálních izolací lze mnohokrát zvýšit koeficient přenosu tepla, což umožňuje výrazně ušetřit na vytápění.